به وب سايت من خوش آمديد
جستجو گر سايت

عبارت مورد جستجو :
الهام مصدقی راد: اکیپ گشت شهرداری، ویژه جمع آوری متکدیان و کارتن
خوابها، مدت هاست که 24 ساعته در پایتخت و به ویژه در مراکز آسیب خیز گشت
زنی می کند و زنان و مردان معتاد، متکدی و کارتن خواب را جمع آوری کرده و
با توجه به وضعیت و جنسیتشان به سامان سرا یا گرم خانه منتقل می کند. در
یکی از این گشت زنی ها که از ساعت 10 شب آغاز شد با یکی از اکیپ ها همراه
شدیم تا از نحوه جمع آوری زنان کارتن خواب گزارش تهیه کنیم و لحظاتی با
آنها به گفت و گو بنشینیم.

راننده از کوچه های تاریک و روشن مقابل
بوستان هرندی که در می شود، توقف کوتاهی می کند تا بتوانیم داخل کوچه ها را
ببینیم. معتادها اطراف کوچه دور هم نشسته اند،... ماشین اکیپ گشت را که می
بینند یکی دو نفر از جایشان بلند می شوند که ببینند ماجرا چیست. راننده
همینطور که حرکت می کند می گوید برای جمع آوری معتادهای این خیابان اتوبوس
بیاید، ون جواب نمی دهد.»

مردها تقریبا بدون مقاومت، با مامور و
مددکار گشت همراه می شوند اما لباس سفید مددکاران حتی از دور، زنان معتاد و
کارتن خواب را فراری می دهد و لا به لای انبوه درختان و سیاهی پارک می
فرستدشان.

صفحات سايت